Πέμπτη, 28 Μαΐου 2009

La fuga e ammessa.(Η φυγή επιτρέπεται)*

La fuga e ammessa,
fu detto l`avvocato.
L`assenza soltanto remaneva tra la gente,provocata dal`vuoto...
La fuga e ammessa,
disse il poeta mentre la poesia fugava davanti a quella realta,
rigida e massiva...Η φυγή είναι αποδεκτή,
είχε πει ο δικηγόρος.
Η απουσία μόνο παρέμενε ανάμεσα απ`τον κόσμο και εξαιτίας του κενού...
Η φυγή είναι αποδεκτή,
είχε πει ο ποιητής καθώς το ποίημα του ξέφευγε μπροστά από εκείνη την συμπαγή και μεγαλιθική,πραγματικότητα...*Articolo 52 Codice Penale

Δεν υπάρχουν σχόλια: